Atelier Boala ficatului gras non-alcoolic (BFGNA) in practica MF

În perioada 22 noiembrie-12 decembrie 2019, grupul GastRo al SNMF a susținut o serie de ateliere având ca temă „Boala ficatului gras non-alcoolic (BFGNA) în practica medicului de familie”.

Aceste ateliere au fost susținute în București, Craiova, Cluj și Iași de membrii grupului GastRo al SNMF în general.

Atelierele au urmărit creșterea nivelului de conștientizare în rândul medicilor de familie a numărului mare de cazuri de BFGNA și a complicațiilor bolii în lipsa tratamentului adecvat, dobândirea de abilități de diagnostic precoce și de stadializare a BFGNA de către medicii de familie prin folosirea unui algoritm de bună practică medicală, precum și abordarea corectă terapeutică a BFGNA în medicina primară.

Au participat 113 colegi, medici de familie din întreaga țară, care au apreciat tipul de prezentare și subiectul abordat.